Valg temaer

Kersi’s mærkesager 2021 kommunalvalget. Stem på den kandidat, som vil sikre, at alle beslutninger tages tæt på borgerne, og gøre noget ved det efterfølgende.
STEM PÅ KERSI PORBUNDERWALLA.
Email: kfp@kersi.dk Tel: 21210616
Jeg vil inddrage borgerne i vigtige beslutninger, bl.a. økonomi, kommuneplan, lokalplaner, spildevandsplaner. Derfor har jeg udarbejdet en konkret 10 punkts plan for Kongens Lyngby.

Lyngby skal være borgernes by, en by for alle aldersklasser, med gode dagtilbud og fritidsfaciliteter. Vi passer godt både på børnene (ingen ulovlige legepladser, prioritere gode skoler og skolegang med minimumskrav til, hvordan vi behandler vores skolesøgende børn) og de ældre (prioritere ældreplejen og sikre en værdig pleje og ældre borgere).

Jeg ser disse 10 punkter, som den brændende platform, som vil gøre Lyngby til en fantastisk erhvervs- og handelsby, med Lyngby Hovedgade og Lyngby Storcenter som trækplaster samt plads til endnu flere erhvervsvirksomheder. Jeg er sidst på V listen og kan – med mine kvalifikationer og visioner – gøre en stor forskel for at fremme erhvervslivets vilkår, integration, det grønne område og reducere kommunens udgifter, så de modsvarer de omkringliggende kommuners.

 • Da Venstre havde borgmesterposten, sikrede vi, at firmaer som Mærsk-Drilling og Supply Service, Microsoft og Novozymes flyttede til byen. Det gør, at vi har råd til vores velfærd, idet vi får større selskabsskatter. Vi skal fortsat forbedre erhvervslivets vilkår ved bl.a. at give hurtige og bindende svar fra kommunen.
 • Effektivisere/outsource jobcentrenes opgaver med nytænkning. Herunder afdeling for indvandrere og udviklingshæmmede. Indføre jobsøgningskurser med ansøgningsteknikker og personlig fremtræden for at fremme ansættelser.
 • Jeg vil trække på min erfaring som tidl. næstformand for kommunens Integrationsråd til at forbedre integrationen ved at aktivere græsrødderne uden politiske indblanding
 • Øget anvendelse af frit valg for bl.a. valg af plejehjem, gymnasium, børnehave mv. fremfor en velfærdslov. Det giver brugerne større indflydelse på beslutninger, der vedrører dem selv.
 • Sikre flere nære sundhedstilbud – så det bliver nemmere at komme fra hospital til praktiserende læge og kommunal pleje og genoptræning
 • Udvikle byen med respekt for de smukke grønne områder og ikke bygge på hver en grøn plet. Borgerne skal have lys og luft omkring sig
  • Lyngby skal være en grøn kommune med en god plan for byudvikling, som indeholder målbare, smarte og grønne løsninger, som kobles med ambitiøse klimamål inden for fem grønne fokusområder: Grøn infrastruktur, jobs, byrum, kommune og naturen.
 • Kun et rådhus, hvor borgerne kan henvende sig. Dette kan løses ved øget brug af hjemme-arbejdspladser for kommunens medarbejdere, som vil medføre besparelser til lokaleleje mv.
 • Udligningsdag, når kommunens indtægter fra den dag og resten af året sendes til Staten til udligning. Jeg vil arbejde for at der fremover bliver taget hensyn til borgernes disponible indkomst i udligningsordningen og fjerne brugen af subjektive vurderinger i samme.
 • 0,2% mindre kommuneskat hvert år indtil gennemsnittet af de 3 nabokommuner på 36% opnås. I 2021 steg den samlede kommuneskat i Lyngby-Taarbæk med 0,68% til 37,12. (Gennemsnittet i de 3 nabokommuner er Gladsaxe 36,46%, Gentofte 36,14 og Rudersdal er 35,76).
 • Letbanen kommer, lad os bruge de mange muligheder ved at udarbejde en klar og konstruktiv plan for, hvordan de nye transportmuligheder kan gavne vor kommune.

Mere frihed giver flere muligheder.

Uden vækst, ingen velfærd uden velfærd, ingen udvikling, uden udvikling ingen fællesskab, uden fællesskab ingen fremgang!

Vent ikke længere. Stil et spørgsmål til Kersi